semester

8 augusti 10:  köpenhamn 21 juli 10:  Semesterstart